Alihankinta

LAATU

Laadun kehitys on luonnollinen osa ja jatkuva prosessi toiminnassamme. Määrätietoinen henkilökunta, seurantajärjestelmä ja rutiinit takaavat hyvän laadun.
Varmistaaksemme korkeatasoiset prosessit olemme nimittäneet vastaavan laatu-/valmistuspäällikön, joka raportoi sekä Proconsille että asiakkaille.

LAATUPERIAATTEET

Procons Oy:n tavoitteena on olla osaava, tehokas ja luotettava yhteistyökumppani. Meidän kokonaisvaltainen tavoitteemme on täyttää asetetut tavoitteet, tarpeet ja odotukset koskien laatua ja toimitusvarmuutta.

Yritysjohdolla on viime kädessä vastuu laatuperiaatteiden ylläpitämisessä ja se toimii niin että:

aloitteellisuus laadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi on kannustettavaa
jokainen työntekijä saa sen tiedon ja koulutuksen, jonka se tarvitsee suorittaakseen työtehtävänsä
yhteistyön asiakkaiden, tavaratoimittajien ja työkaverien kanssa tulee olla mutkatonta ja miellyttävää

Jokainen työntekijä vastaa siitä, että hän toimii laatuperiaatteiden tavoitteiden mukaan, jolloin:

Jokaisen henkilön tavoitteena on estää virheiden syntyminen
Jokainen henkilö ylläpitää hyvää järjestystä työpaikalla
Jokainen henkilö tekee aktiivisesti työtä jatkuviin parannuksiin

Ympäristöpolitiikka

Tahdomme, että Procons Oy koetaan vastuulliseksi, tehokkaaksi ja luotettavaksi toimijaksi, minkä vuoksi otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme luoneet seuraavat periaatteet voidaksemme jatkuvasti parantaa työtämme ympäristön hyväksi ja hidastaaksemme muutoksia ympäristössä:

Energiankulutusta ja ympäristökuormitusta vähentävät tekniset ratkaisut otetaan huomioon päivittäisessä työssämme.

Raaka-aineiden käyttö optimoidaan jätteen määrän minimoimiseksi.

Voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä tulee aina noudattaa.

Pakkausmateriaali tulee käyttää uudelleen aina kun mahdollista.

 

Klas-Erik West
Toimitusjohtaja

 
 
 
 
coil

Procons Industry

Olemme asiantuntijoita rullamuotoilussa

Meillä on laaja pätevyys ja pitkä kokemus resurssitehokkaasta rullamuotoilun tuotantomenetelmästä.

RULLAMUOTOILU

Rei’ittäminen, mittaus ja leikkaus ovat integroituina profilointilinjaan. Lentävä katkaisu optimoi katkaisuajan ja takaa tarkkuuden. Koska rullaparit on asennettu kasetteihin, asetusaika lyhenee huomattavasti.

MATERIAALI

Raaka-aineena voidaan käyttää jopa 550 mm:n leveyttä ja 3,5 mm:n paksuutta tuotteen mukaan. Pinta voi olla muovi- tai sinkkikäsitelty, lakattu tai ruostumatonta terästä.

TUOTTEET

Omien liukuovituotteiden lisäksi profiloimme muun muassa kaapeli-, pienjännitekiskoja sekä datakaapelien eristyskiskoja. Nämä tuotteet olemme pitkälti kehittäneet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Myös rakennus- ja kaivosteollisuuden sekä kasvihuonealan alihankintatyöt ovat tärkeä osa toimintaamme.

EPÄKESKOPURISTIMINTUOTTEET

Tieto, kokemus ja koneet, joilla valmistaa lävistettyjä yksityiskohtia peltiin yhdistettynä esim. tyssähitsaukseen, laajentaa palvelutarjontaamme.
 

 

PYSTYMME TARJOAMAAN KOKO TUOTANTOKETJUN:

  • Suunnittelu
  • Työkalukehitys
  • Puolaus
  • Rei’itys
  • Profiilien valssaus
  • Leikkaus
  • Tarkistus
  • Pakkaus
  • Toimitus suoraan loppuasiakkaalle
  • Yhteistyökumppanien kautta voimme myös tarjota lopullisen tuotteen lakkausta

 

Procons excenterpress