15th December 2021

Procons satsar på automatisering – robotar gör produktionen kostnadseffektiv och mångsidig

Procons kantbockningscell

Det var i samband med ett stort projekt där Procons tillverkade en större mängd fastsättningsdetaljer som tanken började gro. För att plocka och hantera det stora antalet delar behövdes mycket personal, och innan produkten kunde levereras krävdes det att en samarbetspartner kantbockade dem. Procons VD Klas West såg möjligheten att utföra arbetet kostnadseffektivare genom att komplettera stansmaskinen med en robot som utför arbetet obemannat. Samtidigt togs beslutet att investera i en kantbockningscell.

 

- Jag har sagt att jag aldrig ska köpa en kantpress, men faktum är att det ger synergier till balklinjen. Stålkonstruktioner som hör till våra huvudprodukter behöver ofta även infästningsdelar, och på så vis kompletterar tillverkningsmetoderna varandra bra.

 

Investeringen består av två robotceller, en som är ihopkopplad med Pivatec stansmaskinen och en som kantbockar de utstansade delarna. Storleksmässigt rör det sig om en investering på ca 250 000 euro.

 

- Det var en logisk utveckling för oss som har visat sig fungera väldigt bra. En kostnadseffektivare och mångsidigare tillverkning gör oss också konkurrenskraftigare. Nyligen vann vi till exempel ett större projekt till Holland där ca 80 ton stål skall stansas och bockas, och mera är på kommande.

Robotisering skapar fördelar för kunden

Robotarna installerades i slutet på sommaren och sedan september körs de varje dag ungefär 3–4 timmar åt gången, beroende på produkt. West konstaterar att han är mer än nöjd med resultatet.

 

- Kapacitetsökningen i produktionen är betydande och produktionsprocessen är effektiv. De utstansade produkterna blir färdigt staplade och sen är det bara att föra dem vidare till kantbockningscellen, som direkt tar tag i det och fortsätter med arbetet.

 

Procons kunder har också skäl att vara nöjda med investeringen. En automatiserad tillverkning ger en stabilare tillverkningsprocess och en jämnare kvalitet.

 

- I jämförelse med tidigare kan vi nu också erbjuda kompletta leveranser där våra kunder får allt från ett och samma ställe, poängterar West.

Roboten staplar de färdigstansade delarna som förs vidare till kantbockningscellen.

Nästa års investeringsplaner redan på bordet

Även på tunnplåtssidan har efterfrågan ökat och för att utöka kapaciteten planerar man att investera i en ny produktionslinje. Investeringarna och kapacitetsökningen är en del av företagets strategi.

 

- Vi satsar stenhårt och har en hög investeringstakt vilket innebär att vi numera är med och tävlar om stora projekt. Våra fördelar som mindre aktör på marknaden är att de fasta kostnaderna hålls låga, vi är enkla att få tag i och vår beslutfattningsprocess är snabb och smidig. Kostnadseffektivitet och att anpassa oss till kundernas behov är det som styr utvecklingen av företaget.Back to News