Underleverans

KVALITÉT

Kvalitetsutveckling är en naturlig beståndsdel i vår verksamhet och en fortgående process. Medveten personal, system för uppföljning och rutiner borgar för hög kvalitet. För att säkerställa en hög nivå på processerna har vi utsett en ansvarig kvalitets-/produktionschef som rapporterar till såväl Procons vd som kunderna.

KVALITETSPOLICY

Procons Ab skall upplevas som en kunnig, effektiv och pålitlig samarbetspartner. Vår övergripande målsättning är att uppfylla ställda krav, behov och förväntningar gällande kvalitet och leveranssäkerhet. 

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för kvalitetspolicyns vidmakthållande och skall verka för att:

Initiativ i kvalitetbevarande och kvalitetshöjande syfte uppmuntras.

Att varje arbetstagare får den information samt utbildning den behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

Samarbetet med kunder, leverantörer samt medarbetare skall vara okomplicerat och trivsamt.

Varje medarbetare ansvarar för att kvalitetspolicyns målsättning efterlevs på så sätt att:

Varje person eftersträvar att förhindra uppkomsten av fel.

Varje person verkar för god ordning på arbetsplatsen.

Varje person arbetar aktivt med ständiga förbättringar.

MILJÖPOLICY

Procons Ab skall upplevas som en ansvarstrogen, effektiv och pålitlig aktör vad gäller att i all verksamhet ha vår miljö i åtanke. Vi har följande punkter för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förhindra avvikelser angående miljön:

Tekniska lösningar som minskar på energianvändningen samt belastningen på miljön beaktas i det dagliga arbetet. 

Råmaterialanvändningen optimeras för att minimera avfall.

Gällande miljölagstiftningar skall följas.

Emballage bör återanvändas i mån av möjlighet. 

Klas-Erik West
VD

 
 
 
 
coil

Procons Industry

Experter på rullformning

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av den resurseffektiva produktionsmetoden rullformning.

RULLFORMNING

Hålstansning, mätning och kapning är integrerade i profileringslinjen. En flygande kapning optimerar kapningstiden och garanterar noggrannheten. Att valsparen är monterade i kassetter förkortar avsevärt ställtiden.

MATERIAL

Råmaterial med produktspecifik 550 mm bredd och upp till 3,5 mm tjockt kan användas. Ytan kan vara plast- eller zinkbehandlad, lackerad eller rostfritt stål.

PRODUKTER

Utöver våra egna skjutdörrsprodukter profilerar vi bland annat kabel-, lågspännings- och isoleringsskenor för datakablar. Dessa produkter har vi i stor utsträckning utvecklat tillsammans med kunden. Även underleveranser för bygg- och gruvindustrin samt växthusnäringen är en viktig del av verksamheten.

EXCENTERPRESSPRODUKTER

Kunskap, erfarenhet och maskiner för att tillverka stansade detaljer i plåt kombinerat med t.ex. stuksvetsning breddar vårt serviceutbud.
 

 

VI ERBJUDER HELA PRODUKTIONSKEDJAN:

  • Konstruktion
  • Verktygsutveckling
  • Haspling
  • Stansning
  • Profilvalsning
  • Klippning
  • Kontroll
  • Packning
  • Utleverans direkt till slutkund
  • Via samarbetspartner kan vi även erbjuda lackering av slutprodukt

 

Procons excenterpress