23:e september 2019

Måttanpassade lättbalkar – Automatiserad rullprofileringslinje ger byggnadsbranschen inbesparingar

lattbalkar kevytorreet beams 2

Specialanpassade balkar till en vettig kostnad – även för små serier


Procons nya produktionslinje tillverkar både små och stora serier av rullformade och specialanpassade lättbalkar i stål – främst åt kunder inom byggnads- och transportbranschen. Eftersom produktionslinjen är helautomatiserad så krävs inget verktygsarbete för att ställa om linjen vid mått- och profiljusteringar – något som är nödvändigt för manuella produktionslinjer och vid produktion med kantpressningsmetoden. Omställningstiden för den helautomatiserade linjen omfattar ett par minuter, och det är således möjligt att producera korta serier till en vettig kostnad.

 

– Kunden får prefabricerade balkar som passar direkt för montage. Den får specialanpassade och måttanpassade profiler utan någon extra kostnad, säger Klas-Erik West som är VD på Procons.

 

Prefabricerade balkar har många fördelar. Kunden behöver inte längre använda balkar producerade enligt standardmått, och den behöver inte heller efterbearbeta balken.

 

– Kunden kan viktoptimera sin produkt, vilket är en ekonomisk fördel för kunden. Den behöver inte köpa en balk som är 150 mm hög om den egentligen behöver en som är till exempel 128 mm. Dessutom minimeras eller försvinner efterbearbetningen av balkarna helt och hållet med vår nya produktionslinje. Linjen kan bland annat stansa osymmetriska hålbilder och göra urtag samt till viss del göra ändbearbetningar utan problem.

 

Nya produktionslinjen är säker och underlättar kundens lagerhantering


Den moderna produktionslinjen kan läsa in ritningar från DXF-filer. Det innebär att linjen automatiskt läser in kunden ritning, och att den tillverkar produkten enligt de koordinater och matningslängder som kunden har angett. På så vis uppstår inga mänskliga misstag i inmatningen inför produktion.

 

– Bland annat hålslagning och urtag är helt digitaliserat. Om kundens ritning stämmer så stämmer också resultatet. I dag har Procons en leveranssäkerhet på 98 %.

Eftersom produktionslinjen är helautomatiserad så kan balkarna märkas och packas direkt för montage. I praktiken betyder det att en viss profilstruktur kan packas i ett och samma paket även om hålbilden varierar mellan profilerna.

 

– På så vis sparar kunden tid när den slipper springa från paket till paket då produkterna ska monteras. Den fysiska märkningen underlättar också för kunden att hitta rätt del under monteringsskedet eftersom samma märkning också finns på kundens egen montageritning.

 

Med hjälp av märkningen uppfylls också spårbarhetskravet för att få tillverka CE-märkta balkar enligt certifikat ISO EN 1090-1 och utförande klass EXC1 – EXC3.

 

Helautomatisering i ett medelstort företag ger snabba leveranser


Procons nya produktionslinje tillverkar profiler i olika typer av metaller med en materialtjocklek på 1–4 millimeter. Den utför bockningar som är 90°. Om kunden är i behov av mer komplexa profiler har Procons utöver den nya rullprofileringslinjen också fem andra linjer som klarar av att hantera tunnare material.

 

Eftersom Procons är ett medelstort företag med en helautomatiserad produktionslinje så är leveranstiderna snabba.

 

– Det är tillgången på råmaterial som inverkar på leveranstiden. När vi väl har råmaterialet framför oss så kan vi leverera mycket snabbt. Linjen är helt automatiserad och vi behöver inte skruva i en eller två dagar för att starta produktionen för en ny profil. Eftersom vår administrativa avdelning är liten kan vi dessutom reagera snabbt.

 

Procons berättar mer om den nya produktionslinjen på Alihankinta-mässan i Tammerfors den 24 till 26 september 2019. Procons VD Klas-Erik West finns vid monter C1041 tillsammans med produktionsansvarig Adam Sandström och försäljningsansvarig Juhani Valkeemäki.Gå till Aktuellt