20:e september 2017

Skräddarsydda profiler kan ge stora besparingar

Profiling profilering profilointi

Skräddarsydda profiler kan ge stora besparingar

Många företag använder idag standardprofiler trots att det finns stora vinster i att skapa specialanpassade profiler för ändamålet. Resultatet blir ofta en lättare profil med unika egenskaper och minskad materialåtgång.

Det finns idag många standardiserade profiler på marknaden men använder man mycket av en viss typ av profil eller behöver specifika egenskaper finns det stora vinster med specialprofiler.

Finska Procons Oy är en aktör specialiserad på rullprofilering och hjälper företag inom en rad olika branscher att skapa profiler anpassade för deras verksamhet och produkter. Klas-Erik West, vd och ägare av Procons berättar mer om möjligheterna med specialprofiler och resultaten man kan uppnå såsom drastiskt minskad materialåtgång.

 

Vinster med specialprofiler

Sandvik och gruvindustrin är en av företagets verksamhetsområden

Materialkostnaden för profiler står ofta för 75-80 procent av produktens totalkostnad. Alla åtgärder som minskar mängden material som används får därför stora positiva effekter för både företaget och miljön.

Problemet är enligt Klas-Erik att många inte vet om och när det lönar sig att ta fram en specialanpassad profil. Rullprofilering kräver att man skapar verktyg för den unika profilen men då materialkostnaden är en stor del av produktens kostnad lönar det sig normalt sätt redan efter 5000 löpmeter per år.

 

Skenor för led-belysning

Procons arbetar i huvudsak mot gruv-, bygg-, interiör- och cykelindustrin men har även kunder inom bland annat växthusteknik. Man är helt specialiserade på rullprofilering och det spelar därför mindre roll huruvida profilen hamnar på en cykel som en stänkskärm eller i en maskin i en gruva.

Ett av de senaste exemplen som Klas-Erik lyfter fram är när företaget tog fram skenor för led-belysning i växthus. Man lyckades då få ner godstjockleken från 1,5 mm till 1,2 mm med ett annat tvärsnitt och genom att sätta in förstyvningar. Det genererade i sin tur en minskad materialåtgång på 15-20 procent per löpmeter.

 

Flexibilitet och leveranssäkerhet

Procons tillverkar även skenor för skjutdörrar och andra interiördetaljer

En annan anledning till att många företag fortfarande använder standardprofiler är också att det finns relativt få rullprofileringsföretag i Norden. De stora tillverkarna finns främst i Tyskland, Schweiz och Österrike men att skicka en offertförfrågan till dessa kan bli en dyr historia för de som inte har stora volymer.

– Åker man som liten kund till någon av dessa får man ofta beställa ett helt årsbehov åt gången medans vi som mindre tillverkare kan vara mycket mer flexibla, avslutar Klas-Erik.

Leveranssäkerhet och flexibilitet är också något som är viktigt hos Procons och värdesätts högt av företagets kunder. Bland dessa finns även flera svenska företag såsom Sandvik, Skeppshult och Monark. På www.procons.fi finns mer information om företaget, produkterna och här listas även fler kunder man arbetar med.

 

Läs hela artikeln

 Gå till Aktuellt