14:e februari 2020

Flexibilitet och geografiskt läge ger kostnadsbesparingar för rullprofilskunder

gruvindustri mining industry kaivosteollisuus

Procons inledde samarbete med Sandviks Tammerfors-anläggning år 2016. Procons levererar rullformade specialprofiler till Sandviks enhet i Tammerfors. Listan över beställningar inkluderar bl.a. glid- och slitageskenor, som beställs i olika längder och modeller.

 

När Sandviks Tammerfors-enhet inleder en underleverantörsrelation följer man alltid samma procedurer. Beställaren och underleverantören går tillsammans igenom de kvalitetskriterier och verksamhetsmodeller som gäller för underleverantörerna beträffande kvalitetssäkringen. Därefter levererar underleverantören prototyper till Sandvik. I relationen med en underleverantör kräver Sandvik ömsesidig öppenhet, som omfattar även prissättningen. I priserna specificeras andelen material och arbete, vilket är en nyckelfaktor för öppenheten.

 

—Vi använder underleverantörer både i Finland och utomlands. När vi väljer underleverantörer är de viktigaste kriterierna kvalitet, leveranssäkerhet och kostnader. De här kriterierna har Procons uppfyllt.  Fördelen med deras verksamhet är dessutom att den är flexibel, vilket medför kostnadsfördelar för oss, berättar Teemu Mäkeläinen, som är inköpschef av stål för tillverkning av ytborrningsutrustning vid Sandviks fabrik i Tammerfors.

 

Flexibilitet medför kostnadsfördelar


Procons flexibilitet ger kunden många fördelar. Kostnadsbesparingar uppstår när leveranserna inte är bundna till låsta mängder. Trots att beställningarna är regelbundna, har det varit möjligt att ändra scheman och mängder enligt behov. Förutom till Tammerfors levererar Procons produkter även direkt till Eindhoven, där Sandviks europeiska centrallager för reservdelar är beläget. Det minskade lagringsbehovet är en direkt kostnadsbesparing, som också underlättar kundens verksamhet. 

 

—Vi behöver inte ha enorma lager när leveranserna kan ske flexibelt. Vår underleverantör har våra nuvarande produktbenämningar i lager, som vi kan beställa även med kort varsel. Vi har fått bra service av Procons i alla situationer, säger Mäkeläinen.

 

Procons geografiska läge minskar transportkostnaderna


Att underleverantören är finländsk är i sig inte någon avgörande faktor vid valet av underleverantörspartner, även om den globala konkurrensen mellan underleverantörerna är hård. Mäkeläinen uppskattar helheten, som kombinerar de olika elementen till ett fungerande paket.

 

—När de nödvändiga kriterierna uppfylls och företagskulturerna ligger i linje med varandra gynnas båda parter av ett samarbete. Vi har varit nöjda med Procons verksamhet och i vinter kommer vi att utöka vårt samarbete ytterligare. Vi har ersatt en europeisk leverantör med Procons, och detta samarbete inleds inom februari månad.

 

 (Bild: Ranger DX900i surface top hammer drill / Sandvik)Gå till Referenser