16:e november 2020

Procons automatiserade rullprofileringslinje minimerar riskerna

lattbalkar kevytorreet beams 3

Nordecs nuvarande lokaler i Vasa verkade man tidigare under namnet Ruukki Building Systems. Nordec i Vasa har mer än 20 anställda, varav de flesta är planerare. Men det finns också försäljare och projektingenjörer och -chefer, med huvudansvar för den nordiska marknaden.  

 

— Vi har riktat in oss på projektleveranser till olika delar av Finland och Norden. Vi har specialkompetens för att genomföra omfattande och krävande projekt inom industrin, som till exempel kraftverk. Dessutom har vi varit involverade i planering, produktion och genomförande av olika slags byggprojekt, såsom logistikhallar, livsmedelslager, flervåningshus, fabriker, broar och stora shoppingcenter. Vi kan erbjuda kunden att vi sköter en del av ett projekt eller att vi tar helhetsansvaret för ett projekt i miljonklassen, berättar Patrik Risberg, inköpschef på Nordec i Vasa.

 

Nordec började samarbeta med Procons sommaren 2019. Företaget blev intresserat av Procons nya rullprofileringslinje som kan producera till och med krävande stålprofiler som behövs i olika projekt.

 

— Nordec strävar efter att optimera tidtabellerna för installationer och leveranser, och därför är det väldigt värdefullt för oss att ha en leveranssäker underleverantör som vi kan lita på. I praktiken köper vi en extra resurs som är tillgänglig precis när vi behöver den.

 

Hundraprocentigt färdiga produkter direkt till byggplatsen


Förhållandet mellan pris och kvalitet spelar en stor roll när man väljer underleverantör.  Redan då man väljer ut en leverantör, minimerar man eventuella risker och då man tar beslut, överväger man noga vilka saker som ska prioriteras och ges störst vikt.  

 

— För oss är det viktigt att vi får helt färdiga produkter ända fram. Det underlättar arbetet för alla parter. Procons nya och automatiserade linje minimerar antalet avvikelser och gör att produktionen håller maximalt jämn kvalitet. Naturligtvis vill vi att de levererade profilerna är av absolut högsta kvalitet och tillverkade i exakt rätta dimensioner.

 

Innan något samarbete inleds, säkerställer Nordec omsorgsfullt att underleverantören är pålitlig. I förväg tar vi reda på bl.a. företagets finansiella information, status på kvalitetssystemen och bekantar oss själva med fabriken och lokalerna.

 

En bra samarbetspartner kommunicerar och reagerar snabbt


Även om pris och kvalitet är viktiga faktorer, inverkar också andra saker på helheten.

— När en underleverantör är ett verkligt branschproffs, gynnar det också kunden. I bästa fall får vi goda råd och förslag på hur det skulle vara förnuftigast att genomföra en sak. Färdiga förslag till lösningar är användbara för oss och hjälper oss att skapa bästa möjliga slutresultat för slutkunden. 

 

Procons har satsat på att betjäna sina kunder snabbt och aktivt hålla kontakt med dem. Risberg berömmer betjäningen och den direkta kommunikationen, som fungerar bra med den ansvariga personen på Procons. 

 

— Det är toppen att vi får direkta svar på våra frågor och dessutom snabbt. Den flexibla servicen återspeglas även i leveranserna, som det är möjligt att få också med kort varsel.

 

(Bild: Nordec /  Lager utvidgning COOP Gardemoen, Norge)Gå till Referenser