9:e februari 2023

Procons nya stanslinje rullar sedan december – framtiden ser ljus ut enligt vd Klas West

9S7A6701

Den nya linjen ska svara på den växande efterfrågan på stanstjänster

I början av december 2022 körde en ny stanslinje i gång i Procons lokaler i Malax. Vid stora volymer är den nya stanslinjen från Pivatic teknikmässigt överlägsen och den minimerar dessutom spill. Med hjälp av stanslinjen tillverkas till exempel fastsättningsdetaljer till olika stålkonstruktioner.

 

I stanslinjen stansas detaljerna ut från stålrullar. Eftersom man inte behöver byta skivor ökar effektiviteten markant vid tillverkningen av stora volymer och leveranstiderna förkortas. Den nya stanslinjen är dubbelt större än den gamla och tar därmed maximalt 1250 mm bred och 3,5 mm tjock plåt.

 

Som företagare är vd Klas West van vid att känna in kundernas behov, utveckla sin verksamhet i enlighet med dem – och att fatta snabba beslut.

 

– Möjligheten att göra den här investeringen dök upp förhållandevis spontant och vi beslutade oss för att satsa. Vi har nära kontakter med tillverkaren Pivatic och har varit mycket nöjda med vårt tidigare samarbete.

 

Den första Pivatic-linjen köptes för att öka flexibiliteten vid tillverkningen av balkar genom att till exempel kunna skapa olika hålbilder i balkarna, men sist och slutligen användes den huvudsakligen för stansjobb. I och med att en stor del av stansningen nu flyttas över till den nya linjen frigörs mer kapacitet till balklinjen.

 

– Man kan halka in på nya marknader mer eller mindre av en slump. Den här grenen av vår verksamhet växer enormt, säger Klas. Vi har numera fullt upp med stansning, så man kan säga att vi har lyckats komma in ordentligt på marknaden.

Världsläget rubbar inte vd:ns framtidstro

Nyinvesteringen hänger ihop med Klas starka framtidstro. Trots den senaste tidens globala materialbrist inom industrin tror han på en ljus framtid.

 

– Andra och tredje kvartalet var besvärliga, men nu verkar det ha lättat. Tillgången till material har stabiliserats, även om världsläget fortsättningsvis är osäkert. Jag ser ändå ljust på framtiden. Vissa kundsegment kan försvinna, men andra kommer till. Jag tror på framtiden och väljer att köra hårt.

 

I januari 2023 tas dessutom en ny presslinje på 200 ton i bruk. Den ska byggas ihop med rullprofileringslinjen, så att kapaciteten där utökas ytterligare. Trots den snabbt växande maskinparken finns det gott om utrymme och utvecklingsmöjligheter kvar.

 

– Vi har utökat vår produktionsyta med ungefär 1000 kvadratmeter, så vi klarar oss en stund. Här ryms ännu några nya maskiner, men vi tar en sak i taget. För tillfället gäller det att få i gång de senaste investeringarna, så får vi se vad vårt nästa steg blir.Gå till Aktuellt