Structural3 v2

Laatu ja ympäristö

 

Laadun kehitys on luonnollinen osa ja jatkuva prosessi toiminnassamme. Määrätietoinen henkilökunta, seurantajärjestelmä ja rutiinit takaavat hyvän laadun.

 

Varmistaaksemme korkeatasoiset prosessit olemme nimittäneet vastaavan laatu-/valmistuspäällikön, joka raportoi sekä Proconsille että asiakkaille.

 

Laatuperiaatteet

Procons Oy:n tavoitteena on olla osaava, tehokas ja luotettava yhteistyökumppani. Meidän tavoitteenamme on täyttää asetetut tavoitteet, tarpeet ja odotukset koskien laatua ja toimitusvarmuutta.

 

Yritysjohdolla on viime kädessä vastuu laatuperiaatteiden ylläpitämisessä. Käytännössä se tarkoittaa seuraavia asioita:

 

  • Yrityksen johto kannustaa kaikkia olemaan aloitteellisia laadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi
  • Jokaiselle työntekijälle annetaan se tieto ja koulutus, jonka hän tarvitsee suorittaakseen työtehtävänsä oikein ja turvallisesti
  • Yhteistyö asiakkaiden, tavaratoimittajien ja työkaverien kanssa on mutkatonta ja miellyttävää

Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan siitä, että hän toimii laatuperiaatteiden tavoitteiden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia asioita:

 

  • Jokaisen henkilön tavoitteena on estää virheiden syntyminen
  • Jokainen henkilö ylläpitää hyvää järjestystä työpaikalla
  • Jokainen henkilö tekee aktiivisesti työtä jatkuvan parantamisen eteen

 

Ympäristöpolitiikka

Tahdomme, että Procons Oy koetaan vastuulliseksi, tehokkaaksi ja luotettavaksi toimijaksi, minkä vuoksi otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme luoneet seuraavat periaatteet voidaksemme jatkuvasti parantaa työtämme ympäristön hyväksi ja hidastaaksemme muutoksia ympäristössä:

 

  • Energiankulutusta ja ympäristökuormitusta vähentävät tekniset ratkaisut otetaan huomioon päivittäisessä työssämme.
  • Raaka-aineiden käyttö optimoidaan jätteen määrän minimoimiseksi.
  • Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.
  • Pakkausmateriaali käytetään aina uudelleen kun se on mahdollista.

 

Component 25 1

Procons – Luotettava kumppanisi vuodesta 1934


Työntekijöillämme on korkea osaaminen, useilla heistä on jopa yli 20 vuoden kokemus alalta. Kokemus ja jatkuva koulutus takaavat ammattitaidon sekä korkealaatuiset ja tarkasti valmistetut tuotteet. Olemme luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani asiakkaillemme.