Structural3 v2

Kvalitet och miljö

 

Kvalitetsutveckling är en naturlig beståndsdel i vår verksamhet och en fortgående process. Medveten personal, system för uppföljning och rutiner borgar för hög kvalitet. För att säkerställa en hög nivå på processerna har vi utsett en ansvarig kvalitets-/produktionschef som rapporterar till såväl Procons vd som kunderna.

 

Kvalitetspolicy

Procons Ab skall upplevas som en kunnig, effektiv och pålitlig samarbetspartner. Vår övergripande målsättning är att uppfylla ställda krav, behov och förväntningar gällande kvalitet och leveranssäkerhet.

 

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för kvalitetspolicyns vidmakthållande och skall verka för att:

  • Initiativ i kvalitetbevarande och kvalitetshöjande syfte uppmuntras.
  • Att varje arbetstagare får den information samt utbildning den behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.
  • Samarbetet med kunder, leverantörer samt medarbetare skall vara okomplicerat och trivsamt.

Varje medarbetare ansvarar för att kvalitetspolicyns målsättning efterlevs på så sätt att:

  • Varje person eftersträvar att förhindra uppkomsten av fel.
  • Varje person verkar för god ordning på arbetsplatsen.
  • Varje person arbetar aktivt med ständiga förbättringar.

 

Miljöpolicy

Procons Ab skall upplevas som en ansvarstrogen, effektiv och pålitlig aktör vad gäller att i all verksamhet ha vår miljö i åtanke. Vi har följande punkter för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förhindra avvikelser angående miljön:

  • Tekniska lösningar som minskar på energianvändningen samt belastningen på miljön beaktas i det dagliga arbetet.
  • Råmaterialanvändningen optimeras för att minimera avfall.
  • Gällande miljölagstiftningar skall följas.
  • Emballage bör återanvändas i mån av möjlighet. 

 

Component 25 1

Din pålitliga partner sedan 1934


Våra anställda har hög kompetens, många av dem har till och med mer än 20 års erfarenhet inom branschen. Erfarenhet och fortbildning garanterar professionalism samt högkvalitativa och exakt tillverkade produkter. Vi är en pålitlig och långvarig partner för våra kunder.